สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ - ถั่วลายเสือ - กระเทียม - บุก แม่ฮ่องสอน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

กระเทียมแม่ฮ่องสอน

กระเทียมแม่ฮ่องสอน (Gra Tiam Mae Hong Son หรือ Mae Hong Son Garlic) หมายถึง กระเทียมพันธุ์กลาง สายพันธุ์ปาย มีลักษณะเฉพาะ คือ หัวกลมแป้น สีเปลือกนอกขาวอมม่วง เนื้อแน่น ผิวสีขาว หรือเหลืองอ่อน และเรียบเนียน มีกลิ่นหอมฉุน และรสชาติค่อนข้างเผ็ดร้อน โดยใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ บนภูเขาที่สะอาดบริสุทธิ์ในการเพาะปลูก ซึ่งปลูกในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน

ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Tiger Stripe Peanut หรือ Tua Lai Sure Mae Hong Son) หมายถึง ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ที่มีลักษณะฝักถั่วยาว เปลือกบาง ลายบนเปลือกเป็นร่องลึกชัดเจน เมล็ดถั่วมีขนาดใหญ่ เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีขาว และมีลายขีดสีม่วงคล้ายกับลายเสือโคร่ง เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีคั่วเกลือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ได้ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอนที่มีเนื้อสัมผัสกรอบ รสชาติหวานมันปนเค็มอ่อนๆ ซึ่งผลิตและแปรรูปในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บุกแม่ฮ่องสอน

บุกแม่ฮ่องสอน หรือ Buk Mae Hong Son หมายถึง บุกสายพันธุ์บุกไข่หรือบุกเนื้อทราย หัวบุกมีลักษณะหัวกลมแป้น ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย เมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาล เนื้อในหัวแน่นละเอียดคล้ายเม็ดทราย มีสีขาวอมเหลือง ขาวอมชมพู เหลือง ชมพู ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน